Rezana Građa

Bukva

Bukva (Fagus) je rod listopadnog drveća koji sadrži oko deset vrsta. Prirodno stanište mu je Evropa, Azija i Severna Amerika. Bukva može narasti do četrdeset metara visine.

Bukva je pre svega drvo koje se koristi za izradu nameštaja; zatim i kao ogrevno drvo. U spremanju hrane bukva ima posebno mesto, jer se smatra da je njeno drvo najbolje gorivo za dimljenje mesa i ribe.

Bukova rezana građa, elementi i friza Ova proizvodnja bazirana je na izvozu i domaćem tržištu. Izvozna tržišta gde je naša građa prisutna su zemlje Evropske unije, Egipat i Izrael. Na domaćem tržištu smo prisutni kod mnogih proizvođača nameštaja, a takođe i na mnogim stovarištima za prodaju rezane građe. Dimenzije: dužine od 400mm do 4200mm u debljini 25mm, 38mm, 50mm, 80mm. U našoj proizvodnji se radi friza za parket, kao i elementi po specifikaciji.

Bukva (Parena, ne parena) dimenzije Cena Okrajčena 25 mm 38 mm 50 mm 80 mm Kontaktirati Samica 25 mm 38 mm 50 mm 80 mm Kontaktirati

Čamovina

Čamova rezana građa se radi po standardima sortimenata, i to: grede i gredice, štafle, letve i daska. Dimenzije: grede 10x10, 10x12, 12x12, 12x14, 14x14. štafle: 5x8 letve: 3x5 daska: 25mm i 48mm

Lipa (lat.: Tilia, drugi nazivi: lipac, lipolist, lipa velelista, zimska lipa)

Lipa (lat.: Tilia, drugi nazivi: lipac, lipolist, lipa velelista, zimska lipa) je veliko drvo čije stablo doseže visinu od 25 do 30 metara, a starost i do nekoliko stotina godina. Cvjetovi lipe su mali, zelenkastožute boje, ugodnog mirisa i grupirani u kitama. Cvjetanje traje 2 do 3 sedmice, a nekad se dogodi da prođe i za 5 do 6 dana. U poređenju sa bagremom mnogo je nepouzdanija. U našim krajevima rastu bijela ili srebrna lipa (Tilia tomentosa), velikolisna lipa (Tilia grandifolia) i sitnolisna lipa (Tilia parvifolia). Zahtijeva od vjetrova zaštićena zemljišta s dosta vlage ili nešto kiše u vrijeme cvjetanja.

Čamova rezana građa se radi po standardima sortimenata, i to: grede i gredice, štafle, letve i daska. Dimenzije: grede 10x10, 10x12, 12x12, 12x14, 14x14. štafle: 5x8 letve: 3x5 daska: 25mm i 48mm

Okrajčena, Neokrajčena Daska dimenzije Okrajčena 25 mm 50 mm Neokrajčena 25 mm 50 mm