Pelet

Šta je drveni pelet i kako se pravi?

Drveni pelet predstavlja presovane granule visoko sušenog drveta vlažnosti manjom od 8%. Zahvaljujući niskoj vlažnosti efikasnost sagorevanja drvenih peleta je preko 96% te sagorjevanjem sva toplota pretvara u toplotnu energiju i nema gubitaka na koverziju vode iz drveta u vodenu paru? Zahvaljući niskoj vlažnosti i cirkulaciji vazduha u pećima pelet spada u najčistiji ekološki ogrev. Drveni pelet

Vrste drvenog peleta?

Drveni peleti se razlikuju od vrsta drveta od kojih se prave, pa tako imamo: bukov, hrastov, čamov pelet itd.

Prednost grejanja na pelet?

Osnovna predost grejanja na pelet visoka iskorištenost energetnta zbog male količine vlažnosti. Suva drva imaju 25% vlažnosti i koeficient iskorištenosti 75%. Elektronski regulisane peći na pelet prave dodatnu uštetdu te je efikasnost grejana na pelet u poređenju sa grejanjem na drva duplo efikasnija.

Energetska svojstva peleta.

Pelet se pakuje u vrećce od po 15kg, koje su lake za upotrebu, hermetički zatvorene te obezbjeđuju ujednačne kvalitet peleta tokom cele sezone. 1kg peleta ima energetsku moć 17MJ ili 4,7kWh energije, što ga trenutnim tržišnim cenama čini preko 40% jeftinijim od grejanja na struju ili plin.

Poručite plet

Za veće količine prevoz je obezbeđen. Da biste proučili pelet kontaktirajte nas.