Bukva (Fagus)

Bukva

Bukva (Fagus) je rod listopadnog drveća koji sadrži oko deset vrsta. Prirodno stanište mu je Evropa, Azija i Severna Amerika. Bukva može narasti do četrdeset metara visine.

Bukva je pre svega drvo koje se koristi za izradu nameštaja; zatim i kao ogrevno drvo. U spremanju hrane bukva ima posebno mesto, jer se smatra da je njeno drvo najbolje gorivo za dimljenje mesa i ribe.

Bukova rezana građa, elementi i friza
Ova proizvodnja bazirana je na izvozu i domaćem tržištu. Izvozna tržišta gde je naša građa prisutna su zemlje Evropske unije, Egipat i Izrael. Na domaćem tržištu smo prisutni kod mnogih proizvođača nameštaja, a takođe i na mnogim stovarištima za prodaju rezane građe. Dimenzije: dužine od 400mm do 4200mm u debljini 25mm, 38mm, 50mm, 80mm.
U našoj proizvodnji se radi friza za parket, kao i elementi po specifikaciji.

Bukva (Parena, ne parena) dimenzije Cena
Okrajčena 25 mm
38 mm
50 mm
80 mm
Kontaktirati
Samica 25 mm
38 mm
50 mm
80 mm
Kontaktirati